RU EN LV LT


Lavinimo pamokos

Sveiki atvykę į iQ Teacher!

Pasak mokslininkų, geriausia smegenis vystyti dviem būdais, kai mes žaidžiame ir kai mes kartojame praeitą medžiagą su nedideliais pasunkinimais. Būtent taip ir sudaryta specialiai parengta iQ Teacher vystymo pamokų sistema dėmesio, suvokimo, atminties, mąstymo ir intelekto treniravimui. Svarbu yra tai, kad šie gebėjimai geriausiu būdu yra vystomi kompleksiškai: atminties vystymas yra glaudžiai susijęs su dėmesio ir suvokimo treniravimu. Mąstymas stimuliuoja atmintį ir intelektą, leisdamas perprasti ir sustruktūruoti informaciją, logiškai samprotauti. iQ Teacher užduotys pateikiamos tam tikra užduota metodine seka, tai užtikrina dėmesio, suvokimo, atminties, mąstymo ir intelekto vystymo rezultato pagerinimą.

Suvokimo vystymo pamokos

Suvokimas – gebėjimas surinkti pojūčius, žinias, lūkesčius ir patirtį į įprasmintą visuminį vaizdą, pasaulėvaizdį. Tai vaizdinis – kūrybinis šiuo momentu veikiančių jutimo organus dalykų, daiktų, o ne atskirų jų savybių ir požymių atspindys.

Suvokimas leidžia pamatyti situaciją visumoje ir iš karto kaip įprasmintą, aiškią, ir greitai išskirti joje svarbiausia – tai, kas susiję asmeniškai su jumis. Išvystytas suvokimas leidžia susikaupti ties pagrindinėmis daikto charakteristikomis nepriklausomai nuo jo šalutinių ypatybių.

Suvokimą galima vystyti. Išvystytas suvokimas padeda tiksliau ir adekvačiau vertinti realybę. Žvalgytojai specialiai vysto suvokimą – kad galėtų iš karto vertinti situaciją ir išskirti joje svarbiausią. Tačiau nekas negimsta žvalgytoju. Viskas yra treniruojama ir rengiama. Treniruok suvokimą – ir turėsi privalumą prieš kitus žmones. Tu pastebėsi tai, ko jie nepastebi, priiminėsi sprendimus, kai jie dar tik svarsto.

Dėlionė Dėlionė Ciferblatas Ciferblatas Atpažinimas Atpažinimas Sokobanas Sokobanas Žvaigždininkas Žvaigždininkas Abėcėlė Abėcėlė Dizaineris Dizaineris Radaras Radaras Locmanas Locmanas Fiksatorius Fiksatorius Smailiaausis Smailiaausis Hanojus Hanojus Geometrikas Geometrikas Susikirtimai Susikirtimai Galvosūkis Galvosūkis Elementas Elementas Analitikas Analitikas Architektas Architektas PRADŽIA

Dėmesio vystymo pamokos 

Dėmesys — tai mokėjimas susikoncentruoti, susikaupti, suteikiantis galimybę aiškiai mąstyti, priiminėti teisingus sprendimus, kontroliuoti ir suprasti tai, kas vyksta su Jumis ir supančiame Jus pasaulyje. Žmogus su tokia savybe išsiskiria pastabumu, gebėjimu geriau suvokti aplinką. Atidus žmogus greičiau reaguoja į įvykius ir išsiskiria stipriu sugebėjimu mokytis ir veiksmingai protiškai dirbti.

Dėmesio treniravimas padeda padaryti kasdienius veiksmus turiningesnius, dalyvauti čia ir dabar, o ne savo svajonėse. Sukauptas dėmesys koncentruoja žmogaus energiją ir nukreipia ją į tikslo siekimą, kaip lęšis surenka išsklaidytą saulės šviesą ir paverčia ją į nukreiptą spindulį, kurio jėga dešimteriopai padidėja. 

Dėmesys yra labai svarbus bet kokiam darbui, pavyzdžiui, tokioms profesijoms, kaip buhalteris, auklėtojas, mokytojas, gydytojas ir daugelis kitų. Tačiau dėmesys svarbus kiekvienam žmogui ir nepriklausomai nuo veiklos pobūdžio. Atidus žmogus greičiau ir tiksliau reaguoja į vykstančius įvykius, geriau mokosi, turi stiprius protinius gebėjimus.

Fiksatorius Fiksatorius Guru Guru Kontrolierius Kontrolierius Radaras Radaras Architektas Architektas Susikirtimai Susikirtimai Muitinė Muitinė Kaleidoskopas Kaleidoskopas Seklys Seklys Ciferblatas Ciferblatas Dėžutė Dėžutė Visual Visual Žvaigždininkas Žvaigždininkas Sudoku Sudoku Galvosūkis Galvosūkis Dizaineris Dizaineris Aritmetikas Aritmetikas Elementas Elementas PRADŽIA

Atminties vystymo pamokos

Atmintis – tai biblioteka, kurioje saugomos visos žmogaus gautų žinių atsargos, visa jo gyvenimiškoji patirtis. Bet kokia nauda iš didelės bibliotekos, jeigu joje neįmanoma rasti reikalingos knygos? Treniruota atmintis leidžia struktūruoti informaciją tam tikra tvarka ir akimirksniu rasti tą informaciją, kuri reikalinga būtent čia ir dabar, būtent tam, kuo žmogus užsiėmęs dabar. 

Kodėl tai yra svarbu. Atmintį žmogus naudoja praktiškai nenutrūkstamai, ir ji dalyvauja beveik visuose jo gyvenimo procesuose ir elgesio formose. Ir nors atmintis – tai praeities patyrimo apibendrinimas, ji yra absoliučiai būtina ateičiai. Tik sukauptos patirties pagrindu žmogus gali su pasitikėjimu planuoto, prognozuoti ir nuspėti įvykius.

Atmintį galima vystyti. Atminties treniravimas pagerina smegenų darbą, o tai prisideda prie mūsų sveikatos pagerinimo, taip pat prie darbingumo kokybės pagerinimo ir padidinimo.

Skaičiuotuvas Skaičiuotuvas Seklys Seklys Asociacijos Asociacijos Smailiaausis Smailiaausis Visual Visual Televizorius Televizorius Kaleidoskopas Kaleidoskopas Raidžių ėdikas Raidžių ėdikas Skaičiai Skaičiai Atpažinimas Atpažinimas Žvaigždininkas Žvaigždininkas Aritmetikas Aritmetikas Abėcėlė Abėcėlė Analitikas Analitikas Muitinė Muitinė Guru Guru Fiksatorius Fiksatorius Radaras Radaras PRADŽIA

Mąstymo vystymo pamokos

Loginis mąstymas leidžia gautos informacijos pagrindu daryti teisingas išvadas, atskirti svarbius dalykus nuo šalutinių, aptikti tarpusavio ryšius, teikti įrodymus ir paneigimus, būti įtikinamam.

Kodėl tai yra svarbu. Kiekvienas įvykis turi priežastį – tai, kas buvo prieš jį, ir yra pasekmė – tai, prie ko tai nuves. Šių ryšių supratimas ir yra logika. Mokėjimas teisingai ir logiškai svarstyti aukštai vertinamas mūsų visuomenėje. Vystydami loginį mąstymą Jūs mokotės analizuoti faktus, nuosekliai apdoroti informaciją, sėkmingai įveikti bet kokius sunkumus. Žmogui su išvystytu loginiu mąstymu gyvenimas – tai ne beprasmiškų atsitiktinumų rinkinys, o aiškus ir suprantamas įvykių tarpusavio ryšys. Todėl loginis mąstymas suteikia konkurencingą privalumą skirtingose gyvenimo srityse. 

Mąstymą galima vystyti. Loginis mąstymas yra būtinas siekiant sėkmingo gyvenimo. Mokėdamas logiškai mąstyti žmogus visada galės išanalizuoti situaciją ir pasirinkti optimaliausią veiksmų variantą susiklosčiusiose gyvenimiškose aplinkybėse. Jūs visada galėsite analizuoti aplinkinių žmonių veiksmus ir poelgius, suprasti, kas juos judina. O žinodami, kas motyvuoja vieną ar kitą žmogų, Jūs visada galėsite rasti būdą prieiti prie jo. 

Reguliuotojas Reguliuotojas Revizorius Revizorius Dėžutė Dėžutė Locmanas Locmanas Sudoku Sudoku Geometrikas Geometrikas Elementas Elementas Ornamentas Ornamentas Guru Guru Kontrolierius Kontrolierius Raidžių ėdikas Raidžių ėdikas Asociacijos Asociacijos Ciferblatas Ciferblatas Televizorius Televizorius Hanojus Hanojus Matrica Matrica Sokobanas Sokobanas Architektas Architektas PRADŽIA

Intelekto vystymo pamokos

Intelektas - tai gebėjimas mokytis patyrimo pagrindu, prisitaikyti, adaptuotis prie naujų situacijų, taikyti žinias aplinkos valdymui. Tai bendras problemų pažinimo ir sprendimo gebėjimas, kuris apjungia visus individo pažinimo gebėjimus: pojūtį, suvokimą, atmintį, įsivaizdavimą, mąstymą, vaizduotę. Dabar intelektas suprantamas kaip gebėjimas įgyvendinti pažinimo procesą ir veiksmingai spręsti problemas, ypač gaunant naujų gyvenimiškų užduočių.

Kodėl tai yra svarbu. Išvystytas intelektas leidžia veiksmingai struktūruoti ir apdoroti gaunamą informaciją, o tai pozityviai veikia visas gyvenimo sferas: darbą, mokymąsi, vaikų auklėjimą, tarpusavio santykius šeimoje. Intelektas yra patikimas žmogaus įrankis skirtingų atsirandančių gyvenime užduočių sprendimui, tokių kaip prezentacijų, seminarų, konferencijų vedimas. Jis padeda priiminėti pasvertus ir apgalvotus sprendimus remiantis aiškiu visų „už“ ir „prieš“ matymu. Intelektas užtikrina valdymą laiku, padeda sudaryti dienos, savaitės, mėnesio, metų planus. Intelektas susijęs su atmintimi: intelektualus medžiagos apdorojimas leidžia įsiminti didelius kiekius informacijos.

Intelektą galima vystyti. Keldamas savo intelekto lygį, žmogus pagerina sugebėjimą racionaliai pateikti informaciją; tokiu atveju ją dar geriau supranta, suvokia ir įsimena. Intelektas sudaro tikslų nustatymo, planavimo, strategijos kūrimo ir tikslo siekimo pagrindą.

Aritmetikas Aritmetikas Ornamentas Ornamentas Hanojus Hanojus Matrica Matrica Analitikas Analitikas Galvosūkis Galvosūkis Dėlionė Dėlionė Skaičiuotuvas Skaičiuotuvas Dėžutė Dėžutė Revizorius Revizorius Locmanas Locmanas Geometrikas Geometrikas Asociacijos Asociacijos Sudoku Sudoku Sokobanas Sokobanas Elementas Elementas Raidžių ėdikas Raidžių ėdikas Reguliuotojas Reguliuotojas PRADŽIA