RU EN LV LT


Attīstošās nodarbības

Laipni lūgti iQ Teacher!

Pēc zinātnieku viedokļa, smadzenes vislabāk attīstās divos veidos, kad mēs spēlējam un, kad mēs atkārtojam apgūto ar nelieliem apgrūtinājumiem. Tieši tā arī ir uzbūvēta speciāli izstrādāta attīstošo nodarbību sistēma iQ Teacher uzmanības, uztveres, atmiņas, domāšanas  un intelekta  trenēšanai. Svarīgi ir tas, ka šīs spējas vislabāk attīstās kompleksi: atmiņas attīstība ir cieši savstarpēji saistīta ar uzmanības un uztveres trenēšanu. Domāšana stimulē atmiņu un intelektu, ļaujot apjēgt un strukturēt informāciju un veikt loģiskus secinājumus. iQ Teacher uzdevumi tiek pasniegti noteiktā metodiskā secībā, kas nodrošina rezultātu uzlabošanos, uzmanības, uztveres, atmiņas, domāšanas un intelekta attīstībā.  

Nodarbības uztveres attīstībai

Uztvere – spēja apkopot sajūtas, zināšanas, gaidas un pieredzi jēgpilnā, veselā pasaules attēlā. Tas ir vizuālās formas atspulgs, kas darbojas dotajā momentā uz maņu orgāniem, lietām, priekšmetiem, nevis atsevišķām īpašībām un iezīmēm.

Uztvere palīdz ieraudzīt situāciju pilnībā un uzreiz uztvert to kā jēgpilnu, saprotamu, un ātri izcelt tajā galveno – to, kas attiecas tieši uz tevi. Attīstīta uztvere palīdz sakoncentrēties uz priekšmeta pamatrakstura neatkarīgi no otrkārtīgām iezīmēm.

Uztveri var attīstīt. Attīstīta uztvere veicina tiešāku un adekvātāku darbību novērtēšanu. Izlūki speciāli trenē uztveri, lai nekavējoties varētu novērtēt situāciju un izcelt tajā svarīgāko. Bet neviens par izlūku nepiedzimst. Viss tiek trenēts un atstrādāts. Trenē uztveri - un tev būs priekšrocības pār citiem cilvēkiem. Tu pamanīsi to, ko viņi nepamana, un pieņemsi lēmumus, kamēr citi vēl tikai domā.

Puzle Puzle Ciparnīca Ciparnīca Atpazīšana Atpazīšana Sokobans Sokobans Zvaigžņotājs Zvaigžņotājs Alfabēts Alfabēts Dizaineris Dizaineris Radars Radars Locis Locis Fiksators Fiksators Asausis Asausis Hanoja Hanoja Ģeometriķis Ģeometriķis Krustojumi Krustojumi Cietais rieksts Cietais rieksts Elements Elements Analītiķis Analītiķis Arhitekts Arhitekts STARTS

Nodarbības uzmanības attīstībai

Uzmanība – māka koncentrēties, kas dod iespēju skaidri domāt, pieņemt pareizos lēmumus, kontrolēt un apjēgt to, kas notiek ar jums un pasauli jums apkārt. Cilvēks ar tādu īpašību spēj labāk uztvert apkārt notiekošo. Uzmanīgs cilvēks reaģē uz notikumiem ātrāk un atšķiras ar augstu apmācības spēju un efektīvu smadzeņu darba spēju.

Uzmanības trenēšana palīdz izdarīt pierastas darbības piesātinātākas, būt šeit un tagad, nevis savos sapņos.  Apkopota uzmanība koncentrē cilvēka enerģiju un nosūta to merķa sasniegšanai, kā lēca apkopo izkliedēto saules gaismu un pārvērš to par novērstu staru, kura stiprums palielinās desmitkārtīgi.

Uzmanība ir ļoti svarīga jebkurā darbā, piemēram, tādās profesijās kā grāmatvedis, audzinātājs, skolotājs, ārsts un daudzās citās.
Bet uzmanība ir savrīga katram cilvekam neatkarīgi no darbības sfēras. Uzmanīgs cilvēks ātrāk un tiešāk reaģē uz notiekošajām darbībām, labāk apmācās, tam piemīt augsta smadzeņu darba spēja. 

Fiksators Fiksators Guru Guru Kontrolieris Kontrolieris Radars Radars Arhitekts Arhitekts Krustojumi Krustojumi Muita Muita Kaleidoskops Kaleidoskops Pēdzinis Pēdzinis Ciparnīca Ciparnīca Kārbiņa Kārbiņa Vizuāls Vizuāls Zvaigžņotājs Zvaigžņotājs Sudoku Sudoku Cietais rieksts Cietais rieksts Dizaineris Dizaineris Aritmētiķis Aritmētiķis Elements Elements STARTS

Nodarbības atmiņas attīstībai

Atmiņa -  tā ir bibliotēka, kurā glabājas viss zināšanu krājums, viss zināšanu krājums, kuru ieguvis cilvēks. Bet kāda jēga no lielas bibliotēkas, ja tajā nav iespējams atrast vajadzīgo grāmatu. Trenēta atmiņa ļauj izvietot grāmatas noteiktā secībā un momentāli atrast to informāciju, kura ir vajadzīga tieši šeit un tagad, tieši tam ar ko cilvēks tagad ir aizņemts. 

Kāpēc tas ir svarīgi. Atmiņu cilvēks izmanto gandrīz bez pārtraukumiem, tā  piedalās gandrīz visos dzīves procesos un uzvedības formās. Lai gan atmiņa  ir pagātnes pieredzes apkpojums, tā ir absolūti nepieciešama nākotnei, tikai uzkrātās pieredzes pamatā cilvēks var ar pārliecību plānot, prognozēt un paredzēt notikumus.

Atmiņu var attīstīt. Atmiņas trenēšana uzlabo smadzeņu darbību, kas palīdz uzlabot mūsu veselību un paaugstināt darba spējas kvalitāti.

Kalkulators Kalkulators Pēdzinis Pēdzinis Asociācijas Asociācijas Asausis Asausis Vizuāls Vizuāls Televizors Televizors Kaleidoskops Kaleidoskops Burtēdis Burtēdis Skaitļi Skaitļi Atpazīšana Atpazīšana Zvaigžņotājs Zvaigžņotājs Aritmētiķis Aritmētiķis Alfabēts Alfabēts Analītiķis Analītiķis Muita Muita Guru Guru Fiksators Fiksators Radars Radars STARTS

Nodarbības domāšanas attīstībai

 

Loģiskā domāšana palīdz iegūtās informācijas pamatā izdarīt pareizus secinājumus, nodalīt svarīgo informāciju no otrkārtīgās, atklāt mijiedarbības, sniegt pierādījumus un noliegumus, būt pārliecinātam.

Kāpēc tas ir svarīgi. Katram notikumam ir cēlonis – tas, kas to izraisīja un ir sekas – tas, līdz kam tas novedīs. Šo mijiedarbību saprašana ir loģika. Māka pareizi un loģiski domāt tiek augsti vērtēta mūsu sabiedrībā. Attīstot loģisko domāšanu, jūs mācaties analizēt faktus, nosacītā secībā apstrādāt informāciju, sekmīgi paveikt jebkurus uzdevumus. Cilvēkam ar  attīstītu loģisko domāšanu dzīve nav bezjēdzīgu nejaušību kopums, bet gan skaidra un saprotama savstarpēju notikumu attiecība. Tāpēc, loģiskā domāšana dod konkurētspējas priekšrocības pašās dažādākajās dzīves jomās.

Domāšanu var attīstīt. Loģiskā domāšana nepieciešama dzīves mēŗķa sasniegšanai. Mākot loģiski domāt cilvēks vienmēr varēs izanalizēt situāciju un izvēlēties optimālāko darbības variantu grūtās dzīves situācijās. Jūs vienmēr varēsiet analizēt apkārtējo cilvēku darbības un saprast, ar ko tie vadās. Zinot, kas motivē vienu vai citu cilvēku, jūs vienmēr varēsiet atrast pieeju  pie cilvēka.

Regulētājs Regulētājs Revidents Revidents Kārbiņa Kārbiņa Locis Locis Sudoku Sudoku Ģeometriķis Ģeometriķis Elements Elements Ornaments Ornaments Guru Guru Kontrolieris Kontrolieris Burtēdis Burtēdis Asociācijas Asociācijas Ciparnīca Ciparnīca Televizors Televizors Hanoja Hanoja Matrica Matrica Sokobans Sokobans Arhitekts Arhitekts STARTS

Nodarbības intelekta attīstībai

Intelekts – tā ir spēja mācīties uz pieredzes pamata, adoptēties, pielāgoties pie jaunām situācijām, pielietot zināšanas, lai kontrolētu apkārtējo situāciju. Tā ir apkopota spēja problēmu izzināšanai un risināšanai, kura apvieno sevī visas indivīda izziņas spējas: jūtas, uztveri, atmiņu, uzskatus, domāšanu, iztēli. Tagad intelektu saprot kā speju apzināšanas procesa realizēšanai un efektīvai problēmu risināšanai, tajā skaitā iegūstot jaunus dzīves uzdevumus, to risināšanai.

Kāpēc tas ir svarīgi. Attīstīts intelekts ļauj efektīvi strukturēt un apstrādāt jaunu informāciju, kas pozitīvi atspoguļojas visās dzīves sferās: darbā, macībās, bērnu audzināsanā, savstarpējās attiecībās ģimenē. Iintelekts ir drošs cilvēka instruments uzdevumu risināšanai, kas rodas dažādās dzīves situācijās, tadās kā prezentācijas, semināri, konferences. Tas palīdz pieņemt uzsvērtus un pardomātus lēmumus, balstoties uz skaidru visu “par” un “pret” redzēšanu. Intelekts nodrošina laika plānošanu palīdzot satādīt plānus dienai, nedēļai, mēnesim, gadam. Intelekts ir saistīts ar atmiņu: intelektuālā materiāla apstrādāšana palīdz iegaumēt lielākus informācijas apjomus.

Intelektu var attīstīt. Paaugstinot savu intelekta līmeni cilvēks attīsta racionālo informācijas pasniegšanu, tad cilvēku labāk saprot, uztver un iegaumē. Intelekts ir mērķa, plānošanas, stratēģiju izveidošanas, mērķu sasniegšanas pamatā.

Aritmētiķis Aritmētiķis Ornaments Ornaments Hanoja Hanoja Matrica Matrica Analītiķis Analītiķis Cietais rieksts Cietais rieksts Puzle Puzle Kalkulators Kalkulators Kārbiņa Kārbiņa Revidents Revidents Locis Locis Ģeometriķis Ģeometriķis Asociācijas Asociācijas Sudoku Sudoku Sokobans Sokobans Elements Elements Burtēdis Burtēdis Regulētājs Regulētājs STARTS